پرداخت نقدی در محل تحویل کالا

پرداخت نقدی در محل تحویل کالا

این سرویس به شما اجازه می دهد تا پس از دریافت کالا و اطمینان از سلامت بسته بندی و ظاهر آن مبلغ فاکتور را به نماینده

تارام مجیک تحویل دهید. ( این سرویس بزودی در تهران و دیگر استانها راه اندازی خواهد شد )

هزینه ارسال خریدهای آنلاین به عهده خریدار می باشد. قابل به ذکر است ارسال کالا برای خریدهای آنلاین همه روزه

و برای خریدهای بیش از 2.000.000 ریال بصورت رایگان انجام می گیرد